انواع سرویس های اینترنت 

انواع سرویس های اینترنت پرسرعت به 2 شکل کابلی و بی سیم ارائه میشود.
خطوط اینترنت کابلی شامل سرویس های :

ADSL2+
VDSL
FTTH.
سرویس اینترنت بی سیم شامل سرویس های :
WIMAX
LTE مودم مبین نت
RADIO LINK.