انواع اینترنت بیسیم

اینترنت بیسیم یا اینترنت وایرلس شامل سرویسهای زیر میباشد:

WIMAX

LTE

RADIO LINK

از نظر پوشش محدوده بزرگی را پوشش میدهند.از نظر قیمت نسبت به اینترنت ثابت چه قیمت تجهیزات و چه قیمت ترافیک گرانتر هستند.

اما سرعت , بالاتربن سرعت اینترنت در ایران به طور میانگین توسط سرویس های بیسیم ارائه میشوند.